Názov občianskeho združenia : OBECNÝ DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR  VYŠNÁ RYBNICA

Združenie je registrované podľa zákona č. 83/1990 Zb. o občianskych združeniach

Sídlom združenia : Vyšná Rybnica 120 , 07241 Vyšná Rybnica

Právna forma : 701  Združenie ( zväz,spolok,spoločnosť,klub a i.)

IČO : 3 5 5 7 7 7 6 2

Postup krokov na poukázanie 2% si môžte prečítať na  : www.rozhodni.sk

Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti ochrany majetku pred požiarmi, povodňami a inými živelnými pohromami, sme za ochranu a skrášľovanie životného prostredia v oblasti pohoria VIHORLAT