Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.3.2017

URBARIÁT POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO VYŠNÁ RYBNICA
>Oznámuje svojim členom,že Výročná členská schôdza /valné zhromaždenie/

sa uskutoční dňa 26.3.2017 o 14-hodine v kultúrnej miestnosti
Obecného úradu Vyšná Rybnica

Comments are closed.