22.12.2023

Zásady hospodarenia s majetkom obce 2023-12


 

 

Zmluvy

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Zmluva o vydaní a poskytovaní elektronických komunikačných služieb.

Zmluva o vydaní a poskytovaní elektronických komunikačných služieb.

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať..

Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu

Zmluva o prenájme kultúrneho domu.

Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Kúpna zmluva

Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 44/O-23

Rámcová zmluva na dodávku tovaru.

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Zmluva o prenájme obecného domu. 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu

Zmluva č.7/2023 o zhotovení veci na zákazku

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Zmluva o prenájme obecného domu. 

Kúpna zmluva

Zmluva o prenájme obecného domu. 

Dodatok č.1 k Dohode č.23/42/054/219

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Zmluva o vytvorení umeleckého diela

Zmluva č. 323 0744 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Zmluva o poskytnutí právnej pomoci

Darovacia zmluva

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov

Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) – zamestnávateľ

Zmluva o prenájme kulturného domu

Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o prenájme obecného domu

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

Dohoda o ukončení zmluvy o zneškodnení odpadu na skládke Husák zo dňa 30.7.2019

Príloha č.4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 02.07.2020

D O H O D A č. 23/42/012/5

Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom

Nájomná zmluva o prenájme kultúrneho domu

Faktúry

Faktúry január 2023

Faktúry február 2023

Faktúry marec 2023

Faktúry apríl 2023

Faktúry máj 2023

Faktúry jún 2023

Faktúry júl 2023

Faktúry august 2023

Faktúry september 2023

Faktúry október 2023 

Faktúry november 2023

Faktúry december 2023 

Objednávky

Objednávky I.Q 2023

Objednávky II.Q 2023

Objednávky III.Q 2023

Objednávky IV.Q 2023