11.07.2023

Rozsah hodnotenia -3  ,   Rozsah hodnotenia-2


Zmluvy

Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Kúpna zmluva

Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 44/O-23

Rámcová zmluva na dodávku tovaru.

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Zmluva o prenájme obecného domu. 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu

Zmluva č.7/2023 o zhotovení veci na zákazku

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Zmluva o prenájme obecného domu. 

Kúpna zmluva

Zmluva o prenájme obecného domu. 

Dodatok č.1 k Dohode č.23/42/054/219

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Zmluva o prenájme kultúrneho domu. 

Zmluva o vytvorení umeleckého diela

Zmluva č. 323 0744 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Zmluva o poskytnutí právnej pomoci

Darovacia zmluva

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov

Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) – zamestnávateľ

Zmluva o prenájme kulturného domu

Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o prenájme obecného domu

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

Dohoda o ukončení zmluvy o zneškodnení odpadu na skládke Husák zo dňa 30.7.2019

Príloha č.4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 02.07.2020

D O H O D A č. 23/42/012/5

Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom

Nájomná zmluva o prenájme kultúrneho domu

Faktúry

Faktúry január 2023

Faktúry február 2023

Faktúry marec 2023

Faktúry apríl 2023

Faktúry máj 2023

Faktúry jún 2023

Objednávky

Objednávky I.Q 2023

Objednávky II.Q 2023