Nachádza sa na južných svahoch podhoria Vihorlatské vrchy v nadmorskej

výške 210 až 230 m n. m. v údolí riečky Okna vyvierajúcej v malebnom jazere

Morské oko, asi 20 km na sever od okresného mesta. Pri pohľade južným smerom sa pred nami otvára panoráma najsevernejšej časti Potinskej nížiny – Vychodoslovenskej nížiny.

Najnižší bod 183 m n. m. sa nachádza pri potoku Hliník, najvyšší je vrch

Nežabec 1023 m n. m..

Keď vyjdeme z dediny do jej chotára, otvorí sa pred nami, pri pohľade od

juhovýchodu cez sever až k západu, nádherný pohľad na Vihorlatské vrchy takmer výlučne s listnatými lesmi, najvyšším štvorhrbým Vihorlatom .

V obci sa nachádza jedna kultúrna pamiatka, ktorá je toho času v

rekonštrukcii – mlyn.

V obci je kostol východného obradu zasvätený Narodeniu nepoškvrnenej

Matky Božej . Má neskoroklasicistický štýl s prvkami baroka. Skriňa na bohoslužobné predmety, z 18. stor., ľud. práca, drevo zdobené maľovaným kvetovým dekorom, v sakristii.