V obci je gréckokatolícky chrám zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Má neskoroklasicistický štýl s prvkami baroka. Bol postavený v rokoch 1856 až 1857. Počas druhej svetovej vojny v roku 1944 bol poškodený, ako aj chrámové náčinie. Opravený bol v roku 1945.

Oznamovateľ:

Oznamovateľ 14-2022 , Oznamovateľ 13-2022, Oznamovateľ 12-2022 , Oznamovateľ 11-2022 , Oznamovateľ 10-2022 , Oznamovateľ 09-2022 ,  Oznamovateľ 08-2022 , Oznamovateľ 07-2022 , Oznamovateľ 06-2022 , Oznamovateľ 05-2022 , Oznamovateľ 04-2022 , Oznamovateľ 03-2022,Oznamovateľ 02-2022Farské listy 2017  Farské listy 2016  Farské listy 2015 Farské listy 2014 Farské listy 2013 Farské listy 2012 Farské listy 2011

 

Fársky úrad Vyšná Rybnica        

  Obraz chrámu

Ikonostas                                            

Dom smútku

Kríž pred chrámom ………………………

Kríž v centre obce