V obci je gréckokatolícky chrám zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Má neskoroklasicistický štýl s prvkami baroka. Bol postavený v rokoch 1856 až 1857. Počas druhej svetovej vojny v roku 1944 bol poškodený, ako aj chrámové náčinie. Opravený bol v roku 1945.


Oznamovateľ


 

Fársky úrad Vyšná Rybnica        

  Obraz chrámu

Ikonostas                                            

Dom smútku

Kríž pred chrámom ………………………

Kríž v centre obce