Hasičská súťaž Vyšná Rybnica 2005Hasičská súťaž OK DHZ Bánovce n/O 2005Hasičská súťaž Zemplínsky pohár Humenné 2005