Dokumenty rok 2021

Návrh na zmenu rozpočtu – rozp. opatrenie č.4

Návrh na zmenu rozpočtu – rozp. opatrenie č.3

Stanovisko_V_Rybnica_k_ZUO_za_2020

Návrh_Záverečný_účet_obce_2020

Oznámenie o registrácií na očkovanie

Výzva -vlastníci, ktorí požiadali – zverejnené 16.04.2021

Výzva -vlastníci, ktorí nepožiadali – zverejnené 16.04.2021

Pozvánka OZ 30032021

Oznámenie platu zástupcu 2021 – zverejnené 12.03.2021

Návrh na zmenu rozpočtu – zverejnené 11.03.2021

Výberove konanie na riaditeľa ZŠ ,zverejnené 12012021

Zmluvy

Faktúry

Faktúry apríl 2021

Faktúry marec 2021

Faktúry február 2021

Faktúry január 2021

Objednávky

Objednávky I.Q 2021

Comments are closed.