TIESŇOVÉ VOLANIA:

PORUCHOVÉ SLUŽBY:

  • Elektrina0850 123 333, 0800 175 660 (verejné osvetlenie)
  • Plyn055-622 76 47, 055-622 19 15 (dispečing Košice)
  • Voda056-652 23 13 (v pracovných dňoch), 056-644 10 61 (dispečing Michalovce)
  • Ohlasovňa porúch tel. prípojok12 129

ÚRADY A INŠTITÚCIE: