V obci sídli Základná škola,  v súčasnosti je to škola pre 1. – 4.ročník a školská družina. Ako predškolské zariadenie slúži materská škola ktorá je sústredená v budove ZŠ.

Základná a materská škola vo Vyšnej Rybnici

072 41 Vyšná Rybnica 138


Prezentácia MŠ