P O Z V Á N K A 16.06.2022

Okresný úrad MI otv. hod.

Návrh na zmenu rozpočtu – rozp. opatrenie č.1

Zmluvy

 1. Dodatok k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu

 2. Dodatok č. 1 ku Rámcovej zmluve 

 3. Zmluva o prenájme pozemku

 4. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 5. Dodatok k zmluve o  správe a podpore web stránky

 6. Dodatok č.1 ku kúpnej  zmluve

 7. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 8. D O H O D A č. 22/42/054/684 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 

 9. DAROVACIA ZMLUVA č. p.: KRHZ-KE-VO-415/2022

 10. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 11. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 12. Kúpna zmluva

 13. Rámcová zmluva

 14. Kúpna zmluva

 15. Rámcová kúpna zmluva

 16. Dodatok č.1 – Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A)

 17. Kúpna zmluva

 18. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 19. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020 MPC NP PoP2 ZŠ 229

 20. Rámcová kúpna zmluva

 21. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-601/2022

 22. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 23. Mandátna zmluva

 24. Kúpna zmluva

 25. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

 26. Kúpna zmluva

 27. Dohoda o spoločnom školskom obvode

 28. Nájomná zmluva o krátkodobom nájme Domu smútku

 29. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 30. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 31. Slovak Telekom, a.s.

 32. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 33. Zmluva o obstaraní pobytu

 34. Zmluva č.322 0713 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

 35. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome Radoslav Streňo

 36. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome Peter Streňo

 37. Zmluva_DHZ 2022 – zverejnené 24.03.2022

 38. Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr – zverejnené 02.03.2022

 39. Zmluva č. 1066 LEKOS, s.r.o. – zverejnené 18.02.2022

 40. Zmluva č. 9488 LEKOS, s.r.o. – zverejnené 18.02.2022

 41. SD – zverejnené 14.02.2022

 42. MZ EM – zverejnené 14.02.2022

 43. ZoD Práce – zverejnené 14.02.2022

 44. Dodatok č. 3 Zepo, spol. s r.o. – zverejnené 04.01.2022

Faktúry

Faktúry január 2022

Faktúry február 2022

Faktúry marec 2022

Faktúry apríl 2022

Faktúry máj 2022

Faktúry jún 2022

Faktúry júl 2022

Faktúry august 2022

Faktúry september 2022

Faktúry október 2022

Objednávky

Objednávky II.Q 2022

Objednávky I.Q 2022