Poverenie zástupcu starostu[27474]

P O Z V Á N K A 16.06.2022

Okresný úrad MI otv. hod.

Návrh na zmenu rozpočtu – rozp. opatrenie č.1

Zmluvy

 1. Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti  nakladania s odpadmi

 2. Dodatok k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu

 3. Dodatok č. 1 ku Rámcovej zmluve 

 4. Zmluva o prenájme pozemku

 5. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 6. Dodatok k zmluve o  správe a podpore web stránky

 7. Dodatok č.1 ku kúpnej  zmluve

 8. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 9. D O H O D A č. 22/42/054/684 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 

 10. DAROVACIA ZMLUVA č. p.: KRHZ-KE-VO-415/2022

 11. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 12. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 13. Kúpna zmluva

 14. Rámcová zmluva

 15. Kúpna zmluva

 16. Rámcová kúpna zmluva

 17. Dodatok č.1 – Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A)

 18. Kúpna zmluva

 19. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 20. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020 MPC NP PoP2 ZŠ 229

 21. Rámcová kúpna zmluva

 22. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-601/2022

 23. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 24. Mandátna zmluva

 25. Kúpna zmluva

 26. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

 27. Kúpna zmluva

 28. Dohoda o spoločnom školskom obvode

 29. Nájomná zmluva o krátkodobom nájme Domu smútku

 30. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 31. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 32. Slovak Telekom, a.s.

 33. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 34. Zmluva o obstaraní pobytu

 35. Zmluva č.322 0713 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

 36. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome Radoslav Streňo

 37. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome Peter Streňo

 38. Zmluva_DHZ 2022 – zverejnené 24.03.2022

 39. Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr – zverejnené 02.03.2022

 40. Zmluva č. 1066 LEKOS, s.r.o. – zverejnené 18.02.2022

 41. Zmluva č. 9488 LEKOS, s.r.o. – zverejnené 18.02.2022

 42. SD – zverejnené 14.02.2022

 43. MZ EM – zverejnené 14.02.2022

 44. ZoD Práce – zverejnené 14.02.2022

 45. Dodatok č. 3 Zepo, spol. s r.o. – zverejnené 04.01.2022

Faktúry

Faktúry január 2022

Faktúry február 2022

Faktúry marec 2022

Faktúry apríl 2022

Faktúry máj 2022

Faktúry jún 2022

Faktúry júl 2022

Faktúry august 2022

Faktúry september 2022

Faktúry október 2022

Faktúry október 2022

Faktúry november 2022

Faktúry december 2022

Objednávky

Objednávky II.Q 2022

Objednávky I.Q 2022