P O Z V Á N K A 16.06.2022

Okresný úrad MI otv. hod.

Návrh na zmenu rozpočtu – rozp. opatrenie č.1

Zmluvy

 1. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020 MPC NP PoP2 ZŠ 229

 2. Rámcová kúpna zmluva

 3. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-601/2022

 4. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 5. Mandátna zmluva

 6. Kúpna zmluva

 7. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

 8. Kúpna zmluva

 9. Dohoda o spoločnom školskom obvode

 10. Nájomná zmluva o krátkodobom nájme Domu smútku

 11. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 12. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 13. Slovak Telekom, a.s.

 14. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome

 15. Zmluva o obstaraní pobytu

 16. Zmluva č.322 0713 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

 17. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome Radoslav Streňo

 18. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome Peter Streňo

 19. Zmluva_DHZ 2022 – zverejnené 24.03.2022

 20. Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr – zverejnené 02.03.2022

 21. Zmluva č. 1066 LEKOS, s.r.o. – zverejnené 18.02.2022

 22. Zmluva č. 9488 LEKOS, s.r.o. – zverejnené 18.02.2022

 23. SD – zverejnené 14.02.2022

 24. MZ EM – zverejnené 14.02.2022

 25. ZoD Práce – zverejnené 14.02.2022

 26. Dodatok č. 3 Zepo, spol. s r.o. – zverejnené 04.01.2022

Faktúry

Faktúry január 2022

Faktúry február 2022

Faktúry marec 2022

Faktúry apríl 2022

Faktúry máj 2022

Faktúry jún 2022

Objednávky

Objednávky II.Q 2022

Objednávky I.Q 2022