Obecný úrad

072 41 Vyšná Rybnica 119

tel:  +421 56 6595 238 ,  +421 905 436 780

e-mail: vysnarybnica@lekosonline.sk

Starosta obce – František Gejguš

         Referentka obce – Bc. Emília Dudejová
         Účtovníčka, referentka obce- Ing. Jana Kicová
         Referentka obce- Renáta Streňová
         Hlavný kontrolór  –  Ing. Mária Kirilová


          Obecné zastupiteľstvo :

      Radoslav Streňo -zástupca starostu
         Pavol Dudej
      Lívia Kotorová
      Jozef Pado
      Milan Exemberger


Pracovná doba:

P:  07:30 – 12:00     13:00 – 15:30  

U: Nestránkový deň

S:  07:30 – 12:00     13:00 – 17:00

Š: Nestránkový deň

P:  07:30 – 12:00     13:00 – 14:00

        Úradné hodiny:
       P: 8:00 – 14:00
       S: 8:00 – 14:00
       P: 8:00 – 14:00


Multifunkčné športové ihrisko
Za použitie multifunkčného ihriska … 8 €/za každú začatú hodinu