Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuť 
Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuť 
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuť 

 

Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome Stiahnuť   
Daň z pozemkov Stiahnuť   
Daň zo stavieb – stavba slúžiaca na jeden účel Stiahnuť   
Daň zo stavieb – stavba slúžiaca na viaceré účely Stiahnuť   
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuť   
Priznanie k dani za nevýherne hracie prístroje Stiahnuť   
Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 Stiahnuť   
Priznanie k dani za predajné automaty Stiahnuť   
Priznanie k dani za psa Stiahnuť   
Úvodné strany – Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa Stiahnuť   
Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň Stiahnuť   
Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií Stiahnuť   
Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuť   
Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome Stiahnuť   
Daň z pozemkov Stiahnuť   
Daň zo stavieb – stavba slúžiaca na jeden účel Stiahnuť   
Daň zo stavieb – stavba slúžiaca na viaceré účely Stiahnuť   
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuť   
Priznanie k dani za nevýherne hracie prístroje Stiahnuť   
Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 Stiahnuť   
Priznanie k dani za predajné automaty Stiahnuť   
Priznanie k dani za psa Stiahnuť   
Úvodné strany – Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa Stiahnuť   
Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň Stiahnuť   
Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií Stiahnuť   
Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuť   
Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome Stiahnuť   
Daň z pozemkov Stiahnuť   
Daň zo stavieb – stavba slúžiaca na jeden účel Stiahnuť   
Daň zo stavieb – stavba slúžiaca na viaceré účely Stiahnuť   
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuť   
Priznanie k dani za nevýherne hracie prístroje Stiahnuť   
Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 Stiahnuť   
Priznanie k dani za predajné automaty Stiahnuť   
Priznanie k dani za psa Stiahnuť   
Úvodné strany – Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa Stiahnuť   
Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň Stiahnuť   
Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií Stiahnuť   
Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuť