• Regionálna nemocnica Sobrance n.o.Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
    Riaditeľ nemocnice: MUDr. JánBIAČKO
    telefón ústredňa: +421 56 652 23 96 alebo +421 56 652 23 97
    telefón: +421 56 652 22 70
    e-mail: nsp_sobrance@stonline.sk
    www.rn-sobrance.sk