Lekárska služba prvej pomoci (Pohotovosť)
DOZAS s.r.o. 
Telefón: +421 56 652 23 44

Neštátne zdravotnícke zariadenia:

Diabetologická ambulancia:
DIALIPHA s.r.o.
HAKOVÁ Veronika, MUDr.
Sobrance, Mieru 3, telefón: +421 56 652 49 85

Gynekologické ambulancie:

ŠOLTÝSOVÁ Marcela, MUDr.
Sobrance, Kpt. Nálepku 1, telefón: +421 56 652 10 65

ŠTEFANKO Peter, MUDr.
Sobrance, Tyršova 46, telefón: +421 56 652 32 45

ULTRAGYN s.r.o.
Sobrance, Mieru 12,  telefón: +421 56 652 23 96, 0905 – 452058

ŽELÍSKOVÁ Eva, MUDr. 
Sobrance, Kpt. Nálepku 1, telefón: +421 56 652 45 76

Chirurgická ambulancia:

BODO  František, MUDr. , telefón: +421 56 652 3199
Sobrance, Mieru 12

Interná ambulancia:

FIEDLER Gejza, MUDr.
Sobrance, Hollého 2, telefón: +421 56 652 48 03

Interná a reumatologická ambulancia:

KOSTOVČIK Dušan, MUDr.
Sobrance, Mieru 12, telefón: +421 56 652 31 88

Kardiologická ambulancia:

IVANKO Marián, MUDr.
Sobrance, Mieru 3, telefón: +421 56 652 11 34

Kožná ambulancia:

MAČEKOVÁ Jana, MUDr.
Sobrance, Hollého 2, telefón: +421 56 652 31 07

Neurologické ambulancie:

BIAČKO Ján, MUDr.
Sobrance, Kpt. Nálepku 1, telefón: +421 56 652 38 21

HRIC Juraj, MUDr.
Sobrance, Kpt. Nálepku 1, telefón: +421 56 652 21 79

Očná ambulancia:

BIĽOVÁ Nataša, MUDr.
Sobrance, Hollého 2, +421 56 652 21 63

ORL – krčná a ušná ambulancia:

FEDOROVÁ Valéria, MUDr.
Sobrance, Hollého 2, +421 56 652 31 39

Ortopedická ambulancia:

SAVOVÁ Ľudmila, MUDr.
Sobrance, Hollého 2, telefón: +421 56 652 38 20

Psychiatrická ambulancia:

Zemplínske psychiatrické centrum s.r.o.
BURIČOVÁ Silvia, MUDr.  
Sobrance, Kpt. Nálepku 1, telefón: +421 918 601 527

Rehabilitačná ambulancia:

NEBESNÍKOVÁ Magdaléna, MUDr.
Sobrance, Hollého 11, telefón: +421 56 652 22 44

Urologická ambulancia:

VICIANOVÁ  Mária, MUDr.
Sobrance, Hollého 2, telefón: +421 56 652 46 16

Všeobecný lekár pre deti a dorast

BEŇÁKOVÁ Marcela, MUDr.
Sobrance, Kpt. Nálepku 1, telefón: +421 56 652 33 33

FUČKO Ľubomír, MUDr.
Sobrance, Tyršova 287, telefón: +421 56 652 10 45

HEIMOVÁ Jaroslava, MUDr.
Sobrance, Tyršova 287, telefón: +421 56 652 35 61

HARMOCI s.r.o.
ŠEPEĽOVÁ Viera, MUDr. 
Sobrance, Kpt. Nálepku 1, telefón: +421 56 652 36 89

 

Všeobecný lekár pre dospelých:

PEČEŇÁKOVÁ Marcela, MUDr.
Sobrance, Hollého 2, telefón: +421 56 652 24 58

PINKOVSKÁ  Alžbeta, MUDr.
Sobrance, Hollého 2, telefón: +421 56 652 44 64

PINKOVSKÝ Miroslav, MUDr.
Sobrance, Hollého 2, telefón: +421 56 652 23 99

RAJZÁKOVÁ Marcela, MUDr.
Sobrance, Michalovská, telefón: +421 56 652 45 75

LEKSTA s.r.o.
ŽOFČÁKOVÁ Eva, MUDr.
Sobrance, Mieru 3, telefón: +4215 56 652 32 74

Zubné ambulancie:

HAKOSTOM s.r.o.
Sobrance, Kpt. Nálepku 1, telefón: +421 56  652 45 77

PERLA s.r.o.
BUŠA Ján, MUDr. 
Sobrance, Michalovská, telefón: +421 56 652 35 55

KURÁKOVÁ Oľga, MUDr.
Sobrance, Kpt. Nálepku 1, telefón: +421 56 652 45 54

LECZOVÁ Eva, MUDr.
Sobrance, Kúpeľská 66, telefón: +421 56 381 01 70

MICHÁLEKOVÁ Ingrid, MUDr.
Sobrance, Komenského 12, telefón: +421 56 652 10 42

Lekárne:

ALBA
Sobrance, Mieru 3, telefón: +421 56 698 23 05 

PRIMULA
Sobrance, Hollého 2, telefón: +421 56  652 23 30,  652 45 95, 907 90 71 17

TILIA
Sobrance, Námestie slobody 582, telefón: +421 56 652 22 07

Zdravotnícke potreby:

Koros s.r.o.
Sobrance, Námestie slobody 26, telefón: +421 56 652 10 88

Zubná technika:

BALOG Vojtech
Sobrance, Kpt. Nálepku 1, telefón: +421 56 652 36 54

Psychologické poradenstvo:

Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie
ROŠKOVÁ  Ľubica, PhDr. , telefón: +421 903 884 414
Sobrance, Mieru 12,  telefón: +421 908 525 192

Pedagogicko-psychologická poradňa 
Sobrance, Komenského 12, telefón: +421 56 652 20 80

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Referát – poradenstvo psychologických služieb
KUCHTOVÁ  Ľudmila, Mgr. telefón: +421 905 556 305 
Sobrance, Tyršova 12, telefón: +421 56 6281 240