Obec Vyšná Rybnica

Grécko katolícky kostol Vyšná Rybnica

ZŠ a MŠ vo Vyšnej Rybnici po rekonštrukcii

OcÚ Vyšná Rybnica

Poľana pod Vihorlatom

ZŠ a MŠ vo Vyšnej Rybnici pred rekonštrukciou

 Gréckokatolícky kostol Vyšné Remety

Predajňa COOP Jednota Vyšná Rybnica