Cirkev

V obci je gréckokatolícky chrám zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Má neskoroklasicistický štýl s prvkami baroka. Bol postavený v rokoch 1856 až 1857. Počas druhej svetovej vojny v roku 1944 bol poškodený, ako aj chrámové náčinie. Opravený bol v roku 1945.

Gréckokatolícky chrám Vyšná Rybnica zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky

Get Adobe Flash player

Farské listy 2017

Farské listy 2016

Farské listy 2015

Farské listy 2014

Farské listy 2013

Farské listy 2012

Farské listy 2011

Fársky úrad Vyšná Rybnica        

  Obraz chrámu

Ikonostas                                            

Dom smútku

Kríž pred chrámom ………………………

Kríž v centre obce


Comments are closed.