História

Kronika obce

«« Publikácia vydaná pri príležitosti 590. výročia obce 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 «« Dejiny obce do roku 1938 

Kniha bola vydaná pri príležitosti 580.výročia prvej písomne zmienky o obci
_____________________________________________________________________________________________________________________________

 ««Ako povodeň zmietla Vyšnú Rybnicu

Pozoruhodné informácie objavil v starej literatúre regionálny historik a karpatoznalec Miroslav Buraľ zo Sniny

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comments are closed.