Školstvo

V obci sídli Základná škola,  v súčasnosti je to škola pre 1. – 4.ročník a školská družina. Ako predškolské zariadenie slúži materská škola ktorá je sústredená v budove ZŠ.

Základná a materská škola vo Vyšnej Rybnici

072 41 Vyšná Rybnica 138

ZŠ má vlastnú stránku www.zsvr.szm.sk

MŠ má vlastnú stránku www.materskaskola.sk

alebo   www.skdvysnarybnica4.webnode.sk

Get Adobe Flash player


Comments are closed.