Krádež na pošte Vyšná Rybnica 1910

V roku 1910 musel kráľovský súd zo Sobraniec riešiť krádež na pošte Vyšná Rybnica. Ilustračné foto Sobrance podobné obdobie.

 

Edit

This entry was posted in 2019, Zaujimavosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.